dimarts, 14 de novembre de 2017

El Joc heurísticLlar d’infants Els Marramiaus curs 2017-2018

El Joc heurístic

El joc heurístic , és una activitat en la qual un grup reduït d’infants explora objectes no catalogats didàctics i els combina lliurement. En acabar l’exploració i amb ajuda de l’adult, recull els materials i els classifica.

En el joc , l 'infant arriba allà on desitja i desitja allò que veu. En la combinació de materials descobreixen que les coses hi caben o no; s’aguanten o cauen; rodolen o es mantenen quietes...

El joc heurístic està pensat com a resposta a la demanda creixent d’activitat per part de l’Infant i la voluntat de l’educador de respectar el ritme individual d’acció en un grup d’infants del segon any de vida.

Dues parts del joc:

1- Exploració i combinació d’objectes.

Els infants actuen lliurement amb el material; cadascú al seu ritme , exploren i fan combinacions molt diverses:

Ficar- treure

Omplir- buidar

Obrir- tancar

Arrenglerar- agrupar

Separar- aparellar

Tapar- destapar

Estirar, prémer, comparar, girar, ...

2- La recollida dels objectes.

És una continuació de l’activitat. Els infants recullen i classifiquen el material dins la seva bossa/caixa corresponent. Seguint les indicacions verbals , clares i concretes de l’adult.

Un cop dins la bossa, l’objecte es pot mirar però no es pot tocar.QUÈ NECESSITEM?

Els objectes: 50 unitats de cada objecte.

Naturals (petxines, branquetes, pedres, pinyes, esponges,...), cadenes, mànegues, agulles d’estendre roba, anelles de cortina, cintes, taps, taps de suro, claus, capsetes, "rul·los"...

Els contenidors:

Capses, cilindres, pots, gots, ...

Bosses de roba o caixa transparent per classificar cada objecte en el ritual de la recollida.

El joc heurístic també el podem treballar a partir de la panera dels tresors amb el següent material:

Natural: pinyes, petxines, carbasses, plomes, castanyes, taps de suro, llimones, taronges, pomes, esponges naturals, escorça,... 

De fusta: capses, culleres, anelles, agulles d’estendre, penjadors, xiulets de canya, argolles de tovalló,... 

De roba, pèl, pell: moneders, estoigs d’ulleres, bossetes, pilotes de tenis o de roba,cintes de colors,... 

De cartró o paper: capcetes, rulls de cartró,... 

Metàl·lics: pots, cadenes gruixudes, clauers, embuts, batedors manuals, motlles de pastís, xiulets,.... 

Objectes manufacturats naturals: esponges, brotxes d’afaitar, pinzells, pilotes de llana, ràfia, pintes, cistellets,.... 

De porcellana o vidre: cendrers, capcetes, cullera, ampolletes de perfum, pom d’armari, boles, pots de cosmèticaL’activitat de descoberta dels objectes.

La majoria d’infants en les diferents cultures i en les diferents etapes de la història de la humanitat poden desenvolupar de manera natural l’activitat d’exploració sobre els objectes que tenen al seu abast. 

Fa bastants anys, la professora Elionor Goldschmied de Londres ens va iniciar en la realització d’ activitats de joc sensorial per els nens de la Llar d’infants: Panera dels Tresors i Joc heurístic. Aquestes propostes de joc de descoberta d’objectes intenten oferir al nen un espai per realitzar la seva activitat natural d’exploració i manipulació dels objectes. Resumeixo breument en què consisteixen a continuació:

La panera dels Tresors és una activitat d’exploració sistemàtica que es realitza amb els nens del primer any de vida que es poden mantenir asseguts correctament, però, encara no es desplacen. Generalment es selecciona una quantitat d’objectes de l’entorn natural i quotidià de l’Infant, oferint-li així una gran diversitat de qualitats sensorials: textures, colors, formes, sorolls, olors i pes diferents. L’educador ha de facilitar als nens un espai d’exploració tranquil, evitar les intrusions d’altres nens més grans, i renovar periòdicament el material. Així el nen es pot centrar en l’activitat de coneixement dels objectes. 

La panera dels tresors

Permet: 

- Descobrir de què estan fetes les coses

- Desenvolupar la coordinació visual manual

- Estructurar el pensament

- Desenvolupar l’atenció focalitzada

- Potenciar la llibertat i l’autonomia en l’acció

- Actuar al propi ritmeEl joc heurístic és una activitat d’exploració sistemàtica que es realitza amb infants de 12 a 24 mesos d’edat, enriquint el seu desenvolupament físic, mental, social i emocional del nen. Permet fer una tasca conjunta amb un grup reduït d’infants, en una situació de calma i tranquil·litat. Aquesta activitat té tres fases ben diferenciades. 

El joc heurístic

Permet:

- Descobrir quines accions es poden fer amb els objectes: ficar i treure, tapar i destapar, omplir i buidar, obrir i tancar,

encaixar, arrenglerat, abocar, fer lliscar, estirar, agrupar i separar, prémer, penjar i despenjar, comparar, etc.

- Recollir el material i endreçar-lo dins la seva bossa. Treball d’hàbits de recollida.

En la primera fase l’educadora prepara el material en una aula buida i lliure d’altres elements de joc. En aquesta fase es selecciona tres tipus de materials sensorials diferents i a la vegada s’escullen els recipients adients que faran la funció de contenidors i que augmentaran les possibilitats de fer combinacions amb el material. S’organitza la sala en varis punts de joc de manera que els materials queden agrupats segons les seves qualitats. 

En la segona fase el nen combina i explora lliurement els diferents materials. 

En la tercera fase el nen els recull i els va classificant amb l’ajuda de l’adult, guardant cada material dins de la seva bossa. 

Aquestes activitats lúdiques, realitzades de forma sistemàtica, ofereixen al nen aprofundir el coneixement de les propietats dels objectes, augmentar l’estructuració del pensament i del llenguatge, i per tant, les primeres estructures del pensament lògic.

Observant l’actuació del nen sobre el món dels objectes, podrem descobrir la capacitat del nen per diferenciar estímuls, comparar-los i organitzar-los amb les eines que el seu pensament sensoriomotriu li ofereix. A continuació he agrupat algunes de les accions que el nen fa en el joc de descoberta dels objectes seguint els aspectes exposats anteriorment.

1-Coneixement de les propietats dels objectes:

1.1-Tècniques d’exploració: 
tàctils: xumar, llepar, mossegar, pessigar, pitjar, acariciar 
de moviment: sacsejar, picar, tirar, treure, posar, enfilar, tapar, destapar. 
d’observació: seguir el moviment de l’objecte, atendre a l’exploració que fa un company. 

1.2- Respostes concretes a les propietats dels objectes: 
Preferència d’alguns objectes d’acord a una de les característiques sensorials: color, forma, textura, olor. 
Adaptació motriu de la mà als objectes d’acord a les propietats de forma, pes, dimensió. 
Reaccions físiques a les propietats tàctils dels objectes: ganyotes , acceptació o rebuig de l’objecte. 
Persistència en l’exploració: manté l’interès per l’objecte , el reconeix en una pròxima sessió. 
Comparació de les propietats dels objectes: 
Utilitza tècniques d’exploració específiques a un grup d’objectes: ex. sacsejar els quins fan soroll, pica amb els objectes consistents i durs. 
Utilitza diferents estratègies per combinar els objectes d’acord a les seva propietat rellevant: introduir-ne un dins de l’altre, aparèixer i desaparèixer. 
Agrupa objectes de característiques semblants : es penja les cintes al coll i enfila les anelles amb un pal. 


Desenvolupament de les nocions espacials: 
Adapta el seu moviment del braç a les distancia que el separa de l’objecte, fa aproximació precisa als objectes, experimenta les diferents direccions dins de l’espai, ajusta el seu desplaçament amb presencia d’un obstacle o un company. 
Crea relacions espacials entre objectes: fa files, apila, agrupa, dispersa. 

Desenllaç d’una sessió

En iniciar-se cada sessió, el mestre prepara la sala on es desenvoluparà el joc. Separa tres o quatre tipus d’objectes, segons el nombre de nens; treu de la bossa les 50 unitats de cada tipus d’objectes, prepara els contenidors. Al terra de la sala, en 4 o 5 punts equidistants, col·loca “focus de materials”. Cada focus està constituït per un grapat d’objectes dels tres o quatre tipus seleccionats i alguns contenidors. Retira les bosses. S’asseu en una cadira i resta assegut tot observant l’activitat, preparat per intervenir quan sigui convenient, i donant seguretat a l’Infant. La col·locació física mentre els infants desenvolupen l’activitat és important; s’han d’asseure en una cadira alta i situar-se estratègicament en punts de la sala des d’on pugui veure i ser vistos pels infants. S’han de moure el menys possible, només en els casos imprescindibles.

El joc té dues parts ben diferenciades: la primera és la exploració i combinació d’objectes i la segona, la recollida.

Què aconsegueix el joc? Amb l’exercici continuat del joc heurístic s’arriba a aconseguir que els infants: 
Facin un gran pas en l’estructuració del seu pensament. 
Augmentin la capacitat de comprensió verbal pel fet de relacionar fets i esdeveniments concrets amb el llenguatge 
Concentrin l’atenció en la pròpia activitat amb els objectes i en les orientacions que dóna el mestre. 
Coneguin algunes propietats dels materials que manipulen i el seu comportament en entrar en contacte els uns amb els altres 
Treballin autònomament, cada u al seu ritme, i amb llibertats d’elecció de materials, dins l’oferta feta pel mestre. 
Experimentin sentiments d’èxit i satisfacció en la pròpia activitat. 
Valorin el material, el conservin i el respectin. 
Acceptin i respectin la presencia activa d’altres infants. 
Posin en pràctica un tipus d’activitat que estimula la col·laboració amb l’adult. 
Mantinguin una atmosfera de calma i de silenci, positiva per al correcte desenvolupament de l’activitat. 

Amb l’exercici del joc, l’adult té ocasió d’observar amb tranquil·litat l’actuació dels infants i, com a conseqüència, de conèixer-los millor; pot tenir una visió global del grup i alhora mantenir un cert distanciament, fets que li faciliten la reflexió.

El paper de l’educadora:- Observar: que fa el nen

- Acompanyar amb la mirada: comunicar-se

- Facilitar l’acció del nen

- Reordenar el material

- Evitar un conflicte sense intervenir 

- Iniciar el joc, si cal a un nen

- Detectar si està cansat ( ja que l’hora de recollir es igual de llarga que l’estona de joc ). Es recull el material d’un en un, (per models) 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada